AKUSTIKA

O fiziki zvoka in njegovem vplivu na človeka!

ŠPORTNE DVORANE IN TELOVADNICE

ŠŠPORTNE DVORANE IN TELOVADNICE

17.03.20192 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

Akustične lastnosti športnih dvoran nikakor ne bi bile pomembne, če bi se ti prostori uporabljali zgolj za športne aktivnosti. Toda le redko je tako, saj se v njih praviloma odvijajo prireditve in…

AKUSTIČNE MERITVE

AAKUSTIČNE MERITVE

16.03.20191 min branja — kategorija: Storitve

Profesionalno izvedene meritve dajejo verodostojen vpogled v trenutno stanje akustičnih lastnosti prostora in drugih dejstev, ki jih lahko pridobimo le na terenu. In zgolj kvalitetno izvedene meritve…

ELABORATI ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

EELABORATI ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

15.03.20191 min branja — kategorija: Storitve

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah zahteva izdelavo elaborata zaščite pred hrupom v stavbah, katerega podrobnejšo vsebino določa TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah . Z elaboratom…

ELABORATI PROSTORSKE AKUSTIKE

EELABORATI PROSTORSKE AKUSTIKE

14.03.20191 min branja — kategorija: Storitve

Z elaboratom prostorske akustike se na projektni ravni rešuje prostorsko akustiko novogradenj in objektov v obnovi. Izvedbo elaborata prostorske akustike se ne svetuje zgolj za prostore, katerih…

SODNE DVORANE

SSODNE DVORANE

22.03.20172 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

V novicah lahko velikokrat beremo o slabi akustiki sodnih dvoran, ki so hrupne in v katerih se govornike zelo slabo razume. Toda razumljivost povedanega za stenami sodišča je izjemnega pomena. Med…

ŠIRJENJE HRUPA NA PROSTEM

ŠŠIRJENJE HRUPA NA PROSTEM

21.03.20173 min branja — kategorija: Osnove akustike

Zvok se v naravi, kjer ni zidanih ali geoloških ovir, širi skoraj neovirano. A kljub temu odgovor na vprašanje, kako glasen je desettonski tovornjak sredi samotne ceste, ni tako enostaven, kot bi…

ZAZNAVA HRUPA IN NJEGOV VPLIV NA ČLOVEKA

ZZAZNAVA HRUPA IN NJEGOV VPLIV NA ČLOVEKA

19.03.20173 min branja — kategorija: Osnove akustike

Akustično okolje ima velik vpliv na človeka, čeprav se tega pogosto ne zavedamo. Zaznavanje in proizvajanje zvokov je za človeka pomembno, saj na takšen način komuniciramo. Poleg tega lahko ob…

FREKVENČNA OBTEŽBA

FFREKVENČNA OBTEŽBA

18.03.20172 min branja — kategorija: Osnove akustike

Človeško uho zaznava spremembe v zračnem tlaku kot različne zvoke, pri čemer zaznava razlike v višini ( frekvenca ) in razlike v glasnosti zvoka ( amplituda ). Za čisti ton frekvence 1000 Hz velja, da…

RESTAVRACIJE IN JEDILNICE

RRESTAVRACIJE IN JEDILNICE

17.03.20172 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

Raziskava iz leta 2014 je razkrila, da je hrup drugi najpogostejši razlog za pritoževanje gostov v restavracijah. Obiskovalci se pogosteje pritožujejo le nad kakovostjo strežbe. Takšne ugotovitve…