Kategorija: Akustične zahteve prostorov (13)

ZVOČNA ZAŠČITA OBJEKTOVZVOČNA ZAŠČITA OBJEKTOV

ZZVOČNA ZAŠČITA OBJEKTOV

2019-03-243 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

Na področju gradbene akustike skuša stroka nenehno izboljševati standarde, ki se uporabljajo pri projektiranju in gradnji objektov, a se v praksi še vedno pogosto pokažejo napake, ki močno vplivajo na zvočno izolirnost objektov. Upoštevanje…

VRTCIVRTCI

VVRTCI

2019-03-232 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

Številni prostori predšolske vzgoje imajo problematično akustično ureditev. V Sloveniji je bilo v tovrstnih ustanovah izvedenih več meritev ravni hrupa, ki so vselej pokazale preseganje dopustne ekvivalentne ravni hrupa na delovnem mestu, določene…

GLEDALIŠČAGLEDALIŠČA

GGLEDALIŠČA

2019-03-232 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

Gledališča so prostori namenjeni teatralni uprizoritvi za katero nudijo ustrezno akustično okolje in omogočajo uporabo vseh potrebnih tehničnih pripomočkov. Zasnova gledališča se je skozi zgodovinski razvoj dodobra izoblikovala in ima danes dobro…

VEČSTANOVANJSKI OBJEKTIVEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

VVEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

2019-03-222 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

Moderen način življenja povzroča vse več hrupa , zato je želja po omejevanju te težave vedno večja, še posebej v nočnem času, saj je med počitkom vsak zvok nezaželen in moteč. Na tem področju je potrebno posebno pozornost nameniti večstanovanjskim…

KONCERTNE IN OPERNE DVORANEKONCERTNE IN OPERNE DVORANE

KKONCERTNE IN OPERNE DVORANE

2019-03-181 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

Koncertne in operne dvorane so višek projektiranja v arhitekturni akustiki. Akustične zahteve za takšne dvorane so se namreč izoblikovale skozi bogato zgodovino in dodelano kulturo koncertiranja. Tako so dvorane dosegle stopnjo razvoja, ki omogoča…

PISARNEPISARNE

PPISARNE

2019-03-181 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

Pisarne so najpogostejša oblika delovnega okolja. Velikost pisarne, predvideno število delovnih mest in narava dela so lahko zelo različni zaradi česar so različne tudi potrebe po akustični ureditvi pisarn. Tako pisarni z enim samim zaposlenim ni…

KINOKINO

KKINO

2019-03-182 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

V kino dvoranah je zvočno polje v celoti posledica zvočniškega sistema. Ta podpira tako klasičen stereo zvočni zapis kot tudi napredne formate prostorskega zvoka, pri katerih obstaja več konkurenčnih tehnologij (npr. Auro-3D, Dolby Atmos in DTS:X…

DOMAČE POSLUŠALNICEDOMAČE POSLUŠALNICE

DDOMAČE POSLUŠALNICE

2019-03-172 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

Za glasbene sladokusce je največji užitek poslušati glasbo v živo, vendar je to praviloma le občasen privilegij. Zato si mnogi poskušajo koncertno vzdušje pričarati v zavetju lastnih domov, nekateri kar v dnevnih sobah, spet drugi pa si zasnujejo…

ŠPORTNE DVORANE IN TELOVADNICEŠPORTNE DVORANE IN TELOVADNICE

ŠŠPORTNE DVORANE IN TELOVADNICE

2019-03-172 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

Akustične lastnosti športnih dvoran nikakor ne bi bile pomembne, če bi se ti prostori uporabljali zgolj za športne aktivnosti. Toda le redko je tako, saj se v njih praviloma odvijajo prireditve in turnirji ter tudi pouk. Pouk športne vzgoje Ko gre…

SODNE DVORANESODNE DVORANE

SSODNE DVORANE

2017-03-222 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

V novicah lahko velikokrat beremo o slabi akustiki sodnih dvoran, ki so hrupne in v katerih se govornike zelo slabo razume. Toda razumljivost povedanega za stenami sodišča je izjemnega pomena. Med seboj se morajo dobro slišati in razumeti vsi…

RESTAVRACIJE IN JEDILNICERESTAVRACIJE IN JEDILNICE

RRESTAVRACIJE IN JEDILNICE

2017-03-172 min branja — kategorija: Akustične zahteve prostorov

Raziskava iz leta 2014 je razkrila, da je hrup drugi najpogostejši razlog za pritoževanje gostov v restavracijah. Obiskovalci se pogosteje pritožujejo le nad kakovostjo strežbe. Takšne ugotovitve niso nikakršno presenečenje, saj visoke ravni hrupa…