Kategorija: Storitve (8)

NAMENSKI AKUSTIČNI ELEMENTINAMENSKI AKUSTIČNI ELEMENTI

NNAMENSKI AKUSTIČNI ELEMENTI

2019-03-252 min branja — kategorija: Storitve

Akustični elementi so namenjeni urejanju prostorske akustike , t.j. doseganju ciljnih vrednosti akustičnih parametrov in odpravljanju akustičnih anomalij. V prostor so lahko umeščeni kot obloge, prostostoječi elementi, sestavni del pohištvenih…

CELOVITE AKUSTIČNE ADAPTACIJECELOVITE AKUSTIČNE ADAPTACIJE

CCELOVITE AKUSTIČNE ADAPTACIJE

2019-03-171 min branja — kategorija: Storitve

Akustična adaptacija prostora je potrebna takrat, ko akustične lastnosti prostora v obstoječem stanju niso ustrezne. V praksi sta najpogostejša momenta za ukrepanje neustrezna zvočna zaščita prostora (npr. nizka izolirnost ločilnih elementov, ki…

RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE AKUSTIKE PROSTORARAČUNALNIŠKE SIMULACIJE AKUSTIKE PROSTORA

RRAČUNALNIŠKE SIMULACIJE AKUSTIKE PROSTORA

2019-03-172 min branja — kategorija: Storitve

Raziskovalno smo aktivni na področju modeliranja zvočnega polja - napovemo akustične parametre, preverimo zasnovo, pripravimo auralizacijske vzorce. Orodja računalniškega modeliranja prostorske akustike so pomemben vir informacij pri akustičnem…

AKUSTIČNE MERITVEAKUSTIČNE MERITVE

AAKUSTIČNE MERITVE

2019-03-161 min branja — kategorija: Storitve

Profesionalno izvedene meritve dajejo verodostojen vpogled v trenutno stanje akustičnih lastnosti prostora in drugih dejstev, ki jih lahko pridobimo le na terenu. In zgolj kvalitetno izvedene meritve so lahko osnova za ukrepanje, ki z gotovostjo…

ELABORATI ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAHELABORATI ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

EELABORATI ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

2019-03-151 min branja — kategorija: Storitve

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah zahteva izdelavo elaborata zaščite pred hrupom v stavbah, katerega podrobnejšo vsebino določa TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah . Z elaboratom dokazujemo izpolnjevanje bistvenih zahtev zaščite pred…

ELABORATI PROSTORSKE AKUSTIKEELABORATI PROSTORSKE AKUSTIKE

EELABORATI PROSTORSKE AKUSTIKE

2019-03-141 min branja — kategorija: Storitve

Z elaboratom prostorske akustike se na projektni ravni rešuje prostorsko akustiko novogradenj in objektov v obnovi. Izvedbo elaborata prostorske akustike se ne svetuje zgolj za prostore, katerih namembnost vključuje akustično intenzivne aktivnosti…

RAZVOJNA PODPORA IN INŽENIRINGRAZVOJNA PODPORA IN INŽENIRING

RRAZVOJNA PODPORA IN INŽENIRING

2016-01-071 min branja — kategorija: Storitve

V podjetju MK3 d.o.o. smo raziskovalno aktivni in imamo lasten razvoj na področju akustike in obdelave signalov. Tako imamo že razvite računalniške simulacije prostorske akustike, programe namenjene naprednim meritvam v akustiki, trenutno razvijamo…

AKUSTIČNO SVETOVANJE PROJEKTANTOMAKUSTIČNO SVETOVANJE PROJEKTANTOM

AAKUSTIČNO SVETOVANJE PROJEKTANTOM

2016-01-071 min branja — kategorija: Storitve

Akustiko se zanemarja pri projektiranju delovnega in bivalnega prostora, nameščanju avdio sistemov, umeščanju hrupnih naprav, urejanju javnih površin ... To pa seveda negativno vpliva na produktivnost, kvaliteto učnega in bivalnega okolja ter zdravje…