Nazaj na blog

AKUSTIČNE MERITVE

AKUSTIČNE MERITVE

Profesionalno izvedene meritve dajejo verodostojen vpogled v trenutno stanje akustičnih lastnosti prostora in drugih dejstev, ki jih lahko pridobimo le na terenu. In zgolj kvalitetno izvedene meritve so lahko osnova za ukrepanje, ki z gotovostjo prinaša rezultate. Na razpolago imamo širok nabor merilne opreme, ki je redno preizkušena, zanesljiva in kalibrirana.

Pogosto se pojavi potreba po izvedbi standardiziranih meritev, katerih ustaljeni postopki omogočajo visoko ponovljivost ter primerjavo rezultatov med posameznimi meritvami. Na področju meritev v prostorski akustiki se najpogosteje srečamo s standardi družine ISO 3382 (Merjenje parametrov prostorske akustike), ki združuje tri standarde, kateri ločeno obravnavajo prostore za prireditve, velike odprte pisarne in običajne prostore. Standard ISO 3382 natančno predpisuje način izvedbe meritve (zahtevano število ponovitev, izbiro merilnih točk, zahteve za merilno opremo), hkrati pa tudi definira parametre prostorske akustike, kot so odmevni čas (ang. reverberation time), zvočna podpora (sound strength), jasnost (clarity), definicija (ang. definition), early decay time (EDT) itd.

Poleg standarda ISO 3382 velja omeniti še standarda ISO 18233 (Uporaba novih merilnih metod na področju gradbene in prostorske akustike) in ISO 354 (Merjenje absorpcije zvoka v odmevnici). Prvi obravnava uporabo naprednejših merilnih metod, drugi pa definira potek izmere dobro poznanih koeficientov zvočne absorpcije.

Poleg standardiziranih meritev so v akustiki pogosto potrebne specializirane meritve. Obravnavani primeri/problemi so namreč lahko zelo specifični in presegajo okvire standardiziranih meritvenih postopkov. Tipično se potreba po takšni meritvi pojavi, ko pride do nerazjasnjene situacije, za katero ne obstajajo splošni in očitni odgovori. V tem segmentu smo v podjetju MK3 d.o.o. še posebej izurjeni, saj smo na področju akustike tudi raziskovalno aktivni. Tako izvajamo sledeče meritve, ki so plod lastnega razvoja:

  • mapiranje modalnih načinov prostora je meritev, s katero identificiramo prostorsko porazdelitev tlaka pri prostorskih resonancah,
  • meritev z linijskim nizom mikrofonom (16 mikrofonov), s katerim smo sposobni pridobiti informacijo o smeri širjenja zvoka in
  • meritev občutljivosti impulznega odziva prostora, ki je povezan z difuznostjo zvočnega polja v prostoru.
prostorska akustikameritve