Akustični kalkulator

Z akustičnim kalkulatorjem lahko za pogoste oblike in namembnosti prostora ter uporabljene materiale izračunate odmevni čas v prostoru. Odmevni čas mora ustrezati priporočenim vrednostim, ki izhajajo iz predvidene namembnosti (funkcije) prostora. Vedeti moramo, da je izračun odmevnega časa pomemben podatek, vendar zgolj eden izmed aspektov sicer kompleksnega procesa akustičnega projektiranja, pri katerem vam strokovno lahko pomagamo mi.

Akustični kalkulator izračuna odmevni čas v oktavnih pasovih na podlagi Sabinove in Eyeringove enačbe, ki sta le dva možna načina izračuna odmevnega časa. Podatki o koeficientih absorpcije materialov so vzeti iz strokovne literature, v izračunu pa je upoštevana tudi zračna atenuacija za 50 % vlažnost zraka.

UPORABA KALKULATORJA V TREH KORAKIH

1) Določite obliko in dimenzije prostora - izračunane bodo kvadrature obodnih površin in volumen.

2) Za vsako obodno površino določite tip materiala. Če površina ni homogena, lahko material dodate.

3) Odmevni čas se samodejno izračuna. Nad grafom izberite še predvideno namembnost prostora in videli boste, ali je vaš prostor akustično ustrezen. Graf lahko kot sliko prenesete s pritiskom na NATISNI.

Oblika

acoustic shapes

Dimenzije

m
m
m

Površine

Tla 0 m2
Stene 0 m2
Strop 0 m2
ProstorMaterial
Tla
Stene
Vrata
Okna
Strop
Namembnost: