GRADBENO PROJEKTIRANJE, VODENJE DEL IN NADZOR

Na področju gradbeništva imajo naši strokovnjaki več kot 30 let izkušenj s projektiranjem, gradnjo in nadzorom od enostavnih do zahtevnih in tehnološko kompleksnih objektov. Prisluhnemo željam naročnika in svetujemo s ciljem k optimalni izvedbi investicije. Pri delu veliko pozornosti posvečamo detajlom in usklajevanju teh, kar je sicer prepuščeno izkušnjam izvajalcev, ki pa praviloma ne poznajo vseh tehničnih zahtev projekta in naročnikovih želja.

Pomemben del naše ponudbe je celovito obravnavanje objektov, kjer imamo bogate izkušnje, pridobljene pri vodenju tehnološko zahtevnih projektov. V izbrano arhitekturno rešitev in konstrukcijsko zasnovo je potrebno vključiti vse instalacije, ki morajo izpolniti zahtevane funkcije. Pri tem po potrebi angažiramo dodatne strokovnjake. Pozorni smo tudi na stroške investicije in ekonomiko obratovanja objekta med uporabo.

Zahtevnejši referenčni projekti:

 • Studio 14, RTV Slovenija – izdelava projektne dokumentacije
 • Objekt Ministrstva za obrambo – vodenje projekta in vodenje gradnje
 • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta UL – tehnično svetovanje, projekti in izvedba gradnje laboratorija
 • Intelli Park – tehnološko svetovanje in projektiranje akustično izoliranih prostorov ter nadzor
 • Prenova NUK – vodenje projekta
 • NUK (projekt ureditve knjižnih skladišč, računalniškega centra in knjigoveznice) – vodenje projekta in integracija projektne dokumentacije
 • Centralni register NATO, Ministrstvo za obrambo – vodenje projekta
 • Center za kontrolo zračnega prometa Slovenije – vodenje projekta, integracija tehnične dokumentacije s tehnologijo in sodelovanje pri pridobitvi obratovalnega dovoljenja
 • Strelišče Mlake – izvedba monitoringa
 • Kulturni center Primoža Trubarja v občini Šentjernej – študija upravljanja in vzdrževanja z oceno stroškov
 • Prenova Internata v kompleksu MORS – tehnično svetovanje, investicijska dokumentacija, recenzija projektne dokumentacije, vodenje nadzora izvedbe
 • Eurocenter (Poslovni center Bavarski dvor) – vodenje projekta, koordinacija operativne izvedbe
 • Nuklearna elektrarna Krško – vodenje projekta, koordinacija operativne izvedbe
 • Poštni center Vič – vodenje projekta, koordinacija operativne izvedbe