Nazaj na blog

CELOVITE AKUSTIČNE ADAPTACIJE

CELOVITE AKUSTIČNE ADAPTACIJE

Akustična adaptacija prostora je potrebna takrat, ko akustične lastnosti prostora v obstoječem stanju niso ustrezne. V praksi sta najpogostejša momenta za ukrepanje neustrezna zvočna zaščita prostora (npr. nizka izolirnost ločilnih elementov, ki omogoča vdor hrupa) ali neustreznost prostora s stališča prostorske akustike. V obeh primerih je smiselna izvedba akustične adaptacije/sanacije, ki jo za vas lahko izvedemo celovito (»na ključ«) ali parcialno.

Celovita akustična adaptacija poteka v sledečih korakih:

  • Začetne akustične meritve dajejo verodostojen vpogled v trenutno stanje prostora. Ključno je namreč, da identificiramo vse akustične anomalije in odklone, ki jih moramo s sanacijo odpraviti. V sklopu meritve izvedemo tudi strokovni ogled objekta, pri katerem se praviloma razkrije celotna razsežnost zatečenega stanja. Seveda se tudi temeljito pogovorimo z uporabniki prostora, s katerimi določimo cilje adaptacije ob predvidenih finančnih vložkih.

  • Priprava projektov, ki upoštevajo želje naročnika in so usklajeni s projektantom/arhitektom. V sklopu projekta izvedemo vse potrebne izračune in analize ter po potrebi angažiramo dodatne področne strokovnjake.

  • Kvalitetna izvedba, nad katero nudimo strokoven in celovit nadzor v vseh fazah. Pri tem vedno angažiramo izkušene in strokovne izvajalce.

  • Končne akustične meritve so edini neizprosen pokazatelj uspešnosti akustične adaptacije.

prostorska akustikaakustične sanacijeakustične adaptacije