Nazaj na blog

ELABORATI PROSTORSKE AKUSTIKE

ELABORATI PROSTORSKE AKUSTIKE

Z elaboratom prostorske akustike se na projektni ravni rešuje prostorsko akustiko novogradenj in objektov v obnovi. Izvedbo elaborata prostorske akustike se ne svetuje zgolj za prostore, katerih namembnost vključuje akustično intenzivne aktivnosti (npr. prostore namenjene glasbenim in govornim nastopom). Aspekti prostorske akustike so namreč širši in obravnavajo tudi hrupnost, govorno razumljivost, intimnost in so potrebni tudi za doseganje ustreznih pogojev za delo, učenje in počitek.

Elaborat prostorske akustike sestavljajo trije temeljni sklopi:

1) Določitev ciljnih/projektnih akustičnih lastnosti prostora

Iz predvidenega programa aktivnosti v prostoru izhajajo ciljne/projektne akustične lastnosti, ki jih v največji možni meri podamo v obliki kvantitativnih akustičnih parametrov prostora. Ko obravnavamo koncertno dvorano za glasbeni nastop, je ključno vodilo za določitev ciljne prostorske akustike kvalitetna izkušnja občinstva in pogoji za nastop izvajalcev. V splošnem pa se cilji prilagajajo namenu prostora in so določeni na podlagi spoznanj stroke ter upoštevajo dobro prakso.

2) Računska in modelska preverba rešitev

Z izračuni in numeričnimi simulacijami je v elaboratu dokazana ustreznost predlaganih rešitev. Poleg napovedi akustičnih parametrov prostora obravnavamo tudi potencialne akustične anomalije, kot je npr. plazeči jek (ang. flutter echo) ali izrazite prostorske resonance.

3) Določitev akustičnih elementov (rešitev)

V elaboratu določimo akustične elemente, s katerimi bo ciljna/projektna akustika prostora dosežena. Za posamezni element predpišemo zahtevan material, dimenzije posameznih sestavnih delov ter način montaže. Predlagane rešitve so usklajene z investitorjem in projektantom/arhitektom.

Poudariti velja, da elaborat prostorske akustike ni tipski dokument, ki obravnava vse prostore enako. Arhitekturne in tehnične zahteve ter akustični cilji se namreč med prostori izrazito razlikujejo in je zato univerzalen pristop nesmiseln. Tako so pogosto del elaborata tudi namensko projektirani akustični elementi, redno pa dodajamo tudi priporočila, s katerimi so odpravljena dodatna akustična tveganja.

Izpostaviti želimo, da so akustične rešitve najbolj efektivne in najlažje umestljive v prostor, v kolikor so predvidene že v projektni fazi. Nasprotno so akustične rešitve, ki se izvajajo kot sanacijski ukrep, bolj intruzivne in praviloma tudi veliko dražje. Posledično projektantom svetujemo, da se akustični elaborat ali drugo obliko akustičnega svetovanja izvede v zgodnjih fazah projektiranja objekta.

prostorska akustikaelaborat