Nazaj na blog

ELABORATI ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

ELABORATI ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah zahteva izdelavo elaborata zaščite pred hrupom v stavbah, katerega podrobnejšo vsebino določa TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah. Z elaboratom dokazujemo izpolnjevanje bistvenih zahtev zaščite pred hrupom, tako da računsko preverimo:

  • zaščito stavbe pred zunanjim hrupom (R'w ),
  • izolacijo notranjih ločilnih konstrukcij pred hrupom v zraku (R'w ),
  • izolacijo konstrukcij pred udarnim hrupom (L'n,w ),
  • izolacijo pred hrupom obratovalne opreme (ΔL ) in
  • odmevni hrup (T60 ).

Po novem gradbenem zakonu je elaborat zaščite pred hrupom sestavni del dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Elaboratu kot priloga pripada izkaz zaščite pred hrupom, ki povzema rezultate izračunov in je osnova za izvedbo meritev izolativnosti, katere je potrebno izvesti pred tehničnim pregledom objekta.

Elaborat izdelamo hitro in strokovno. Pri tem je cena odvisna od velikosti grajenega objekta, saj je število izračunov pogojeno s številom ločilnih elementov in namembnostjo prostorov, kot navaja že omenjena tehnična smernica. V kolikor želite ponudbo za elaborat zaščite pred hrupom v stavbah, nam posredujte projektno dokumentacijo, iz katere je razvidna sestava ločilnih elementov objekta in namembnost posameznih prostorov.

Elaborat zaščite pred hrupom ni potreben za enostavne in nezahtevne stavbe, rezervoarje, silose in skladišča, garažne stavbe ter nestanovanjske kmetijske stavbe.

zaščita pred hrupomelaborat