Nazaj na blog

MERITVE ZVOČNIKOV IN ZVOČNIŠKIH ELEMENTOV

MERITVE ZVOČNIKOV IN ZVOČNIŠKIH ELEMENTOV

MERITVE FREKVENČNIH ODZIVOV ZVOČNIKOV

V frekvenčnem območju nad 40 Hz lahko za vaše zvočnike izmerimo amplitudno in fazno odvisen frekvenčni odziv v prostem polju (ang. anechoic conditions). V istem območju lahko izmerimo tudi časovni odziv in spekter upadanja (ang. decay spectrum). Meritev je moč izvesti tako na osi zvočnika kot na poljubni izven-osni poziciji in oddaljenosti.

Meritev izvedemo z mikrofonom klase 1, ki ima deklariran izredno enakomeren frekvenčni odziv. Na ta način lahko pridobite zelo uporabne informacije o dejanskem delovanju vaših zvočnikov, kot npr. o njihovem frekvenčnem razponu, neenakomernosti v frekvenčnem odzivu in usmerjenosti. Če sami izdelujete zvočnike, lahko torej s tem izboljšate svoj dizajn tako v smislu izbire zvočniških elementov in njihove umestitve v zvočniško omarico kot tudi pri načrtovanju elektronske kretnice.

MERITVE TS PARAMETROV ZVOČNIŠKIH ELEMENTOV

Dodatno lahko izmerimo tudi TS (Thiele/Smal) parametre zvočniškega elementa. Točne vrednosti TS parametrov so namreč ključne za pravilno dimenzioniranje zvočniške omarice in ustrezno zasnovo zvočniške kretnice. Žal TS prametri pogosto s strani proizvajalca niso podani, so nepopolni ali netočni. Poleg tega se spreminjajo s staranjem zvočnika ter variirajo med sicer enakimi zvočniki.

meritve zvočnikovfrekvenčni odzivThieleSmall parametri