Nazaj na blog

NAMENSKI AKUSTIČNI ELEMENTI

NAMENSKI AKUSTIČNI ELEMENTI

Akustični elementi so namenjeni urejanju prostorske akustike, t.j. doseganju ciljnih vrednosti akustičnih parametrov in odpravljanju akustičnih anomalij. V prostor so lahko umeščeni kot obloge, prostostoječi elementi, sestavni del pohištvenih elementov ali celo kot konstrukcijski elementi objekta, v kolikor so predvideni že v projektni fazi.

Kot ime pove, imajo akustični elementi izrazite akustične lastnosti. Glede na njihovo funkcijo v prostoru v grobem delimo akustične elemente v tri skupine:

  • absorberji so namenjeni vpijanju zvoka,
  • odbojniki so namenjeni preusmerjanju zvočnih odbojev v želeno smer in
  • difuzorji so namenjeni preprečevanju tvorbe zrcalnih odbojev - razbijanju fronte zvočnega vala

Poleg ustreznih lastnosti elementov sta pomembna tudi mesto in način umestitve elementov. Vedeti moramo, kje je umestitev posameznega elementa potrebna in kje je najbolj učinkovita.

Večina vsakodnevnih gradbenih elementov je po svoji naravi visoko zvočno odbojnih, zato so akustični elementi po svoji funkciji najpogosteje namenjeni zvočni absorpciji ali spremembi smerne karakteristike zvočnega odboja. Delovanje nekaterih tipov elementov je dobro fizikalno opisano in zato tudi dobro računsko napovedljivo. Z izjemo nizkofrekvenčnega območja je moč tudi natančno eksperimentalno določiti efektivnost akustičnih elementov. Tako npr. po standardu ISO 354 merimo koeficiente absorpcije α v odmevnici, po standardu ISO 10534-1 koeficiente absorpcije in impedanco v impedančni cevi, po standardu ISO 17497 pa difuzijske koeficiente akustičnih elementov.

Trg ponuja bogato izbiro prefabriciranih akustičnih elementov, ki pa omogočajo zgolj omejeno prilagodljivost danim oblikovnim in fizičnim omejitvam obravnavanega prostora. Poleg tega je preglednost nad ponudbo zamegljena s komercialnim pristopom nekaterih ponudnikov, ki poskušajo področje mistificirati in kupca zavesti s fizikalno nekonsistentnimi navedbami. Posledično je investicija v akustične elemente hitro lahko neučinkovita.

V podjetju MK3 d.o.o. imamo bogate izkušnje z načrtovanjem poroznih absorberjev, panelnih absorberjev, Helmholtzovih resonatorjev, difuzorjev in difsorberjev. S pomočjo računalniških simulacij delovanje takšnega elementa najprej modeliramo ter po izgradnji prototipa tudi testiramo. Tako lahko v sodelovanju z naročnikom in arhitektom projektiramo popolnoma namenski akustični element, ki je usklajen s tehničnimi in estetskimi zahtevami prostora. Pri projektiranju upoštevamo tudi zdravstveni vidik uporabljenih materialov in njihovo ustrezanje zahtevam požarne varnosti na objektu. Za projektiran akustični element lahko pripravimo delavniško risbo, izdelamo prototip, kot tudi organiziramo izdelavo.

absorberresonatordifuzorakustični elementi