Nazaj na blog

ŠPORTNE DVORANE IN TELOVADNICE

ŠPORTNE DVORANE IN TELOVADNICE

Akustične lastnosti športnih dvoran nikakor ne bi bile pomembne, če bi se ti prostori uporabljali zgolj za športne aktivnosti. Toda le redko je tako, saj se v njih praviloma odvijajo prireditve in turnirji ter tudi pouk.

Pouk športne vzgoje

Ko gre za pedagoške aktivnosti, npr. pouk športne vzgoje, je osrednjega pomena govorna razumljivost v prostoru. Veliko je namreč govorne komunikacije, ki mora biti učinkovita in ne sme zahtevati naprezanja govorca. V nasprotnem primeru lahko v takšnih pogojih prihaja do preobremenjenosti govornega organa, ki lahko vodi do poškodb glasilk.

Športne prireditve

Pri javnih prireditvah v športnih objektih je smiselno narediti ločnico med športnimi in kulturnimi dogodki. V primeru prvih akustične zahteve niso tako stroge, saj morajo akustične lastnosti dvorane zgolj omogočati, da so informacije, podane preko ozvočenja (npr. trenutni rezultat), razumljive obiskovalcem prireditve. Ta relativno enostavna akustična zahteva pa ni samodejno dosežena v večjih dvoranah, katerih akustično ureditev svetujemo na projektni ravni. Kvaliteten projekt namreč rešuje akustiko prostora na učinkovit in ekonomičen način. Prihranki so lahko zelo veliki, saj so v velikih športnih dvoranah tudi kvadrature oblog velike.

Kulturne prireditve in koncerti

Športni objekti so zaradi svoje velikosti pogosto prostor organizacije različnih kulturnih prireditev (npr. koncertov), čeprav to ni priporočena raba tovrstnih objektov. V primerih ozvočenih kulturnih dogodkov je najpogostejša anomalija tovrstnih prostorov pomanjkanje zvočne absorpcije v ključnih delih frekvenčnega spektra. Pri tem je potrebno posebno pozornost posvetiti najnižjim frekvencam, ki so kritične, ko gre za reprodukcijo/koncerte modernejših glasbenih zvrsti.

Pomen projektiranja športnih dvoran

V primeru, da se projektiranju večjih dvoran, namenjenih koncertom, ne posveča akustične pozornosti in niso deležne strokovne akustične obdelave, lahko pričakujemo le akustično povsem neustrezen prostor. Praviloma je v takšni dvorani vsaka prireditev slaba izkušnja za obiskovalce in tudi nastopajoče ter seveda organizatorje.

Da je akustika športnih dvoran pomembna, je v našem okolju znano že daljši čas [1,2], a kljub temu smo v Sloveniji zgradili Stožice - Koncerti v Stožicah so kulturna sramota!. Naj bo arena Stožice primer slabe prakse na področju akustike in opomin o zamujeni priložnosti, da bi pridobili kvalitetno veliko večnamensko dvorano, v kateri bi gostovala svetovna imena in vabila poslušalce iz širše okolice.

prostorska akustikatelovadnicešportne dvorane