Nazaj na blog

GLEDALIŠČA

GLEDALIŠČA

Gledališča so prostori namenjeni teatralni uprizoritvi za katero nudijo ustrezno akustično okolje in omogočajo uporabo vseh potrebnih tehničnih pripomočkov. Zasnova gledališča se je skozi zgodovinski razvoj dodobra izoblikovala in ima danes dobro definirano obliko in normative na področju odra, občinstva in tehničnih rešitev. S tem je omogočeno gostovanje gledaliških ansamblov, ki imajo povsod ustrezne pogoje za nastop. Seveda pa je forma nastopa istočasno tudi presežena in neredko smo lahko priča povsem drugačnim konceptom gledaliških predstav, ki npr. umestijo občinstvo na oder.

Akustična funkcija gledališča je dobro definirana, njegove optimalne akustične lastnosti pa izčrpno raziskane. Pri tem je najpomembnejše, da dvorana nudi ustrezno akustično podporo, s katero je dosežena visoka govorna razumljivost. K tej seveda prispevajo tudi igralci, ki so izšolani gledališki govorci, pozorni na svojo izgovarjavo, glasnost govora in usmerjenost glede na občinstvo.

Klub temu pa je visoko govorno razumljivost lahko zelo težko doseči. Zadnje sedežne in balkonske vrste večjih gledališč imajo pri tem še posebej težave. V teh je namreč delež zgodnje zvočne energije pogosto premajhen, za kar je direktno kriva neustrezna akustična zasnova dvorane. Take sedeže naj torej zaseda mlajše občinstvo z zdravim sluhom in vidom.

Poleg doseganja visoke govorne razumljivosti pa je pomembno tudi, da dvorana zveni naravno in omogoča pristen stik med občinstvom in nastopajočimi. Slednjo vez lahko hitro prekinemo, če je npr. dvorana suha (kratek odmevni čas) in daje občutek sterilnosti. Ravno tako morajo biti ustvarjeni optimalni akustični pogoji za nastopajoče, za kar so najbolj kritične pri-odrske površine, ki morajo igralcem nudit zadostno mero akustične podpore na odru.

Akustično projektiranje mora torej upoštevati veliko aspektov, kot so geometrija dvorane, razporeditev zvočno vpojnih in odbojnih površin, nagib avditorija, področje odrskega portala in proscenija. Osrednji akustični parameter prostora je odmevni čas, na vrednost katerega drastično vpliva tudi prisotnost občinstva, kar mora projekt akustične ureditve upoštevati. Poleg odmevnega časa sta pomembna akustična parametra tudi jasnost (ang. clarity) in definicija (ang. definition), ki sta direktno povezana z govorno razumljivostjo v dvorani. Oba parametra lahko v fazi projektiranja napovemo z uporabo računalniških simulacij.

prostorska akustikagledališčeodrska akustika