Nazaj na blog

MAPIRANJE MODALNIH OBLIK PROSTORA

MAPIRANJE MODALNIH OBLIK PROSTORA

V podjetju MK3 smo razvili posebno merilno metodo, ki nam omogoča identifikacijo modalnih oblik v prostoru. Njihovo poznavanje je pomembno zato, da lahko načrtujemo ukrepe za akustično sanacijo stojnih valovanj, ki predstavljajo zelo motečo akustično anomalijo. Predvsem v manjših prostorih je namreč odziv pri nižjih frekvencah zelo zaznamovan s prostorskimi resonancami, ki povzročijo, da se odziv prostora s frekvenco spremeni tudi za več 10 dB. V praksi je to najbolj pereča težava v studijskih režijskih sobah in snemalnicah, kjer takšne anomalije v odzivu naredijo delovno okolje neuporabno.

Naša meritvena metoda temelji na izmeri frekvenčnega odziva prostora v izredno velikem številu merilnih točk. Meritev izvajamo s šestnajstimi mikrofoni istočasno, ki jih premikamo po prostoru. Na gornjih grafih lahko vidite primer rezultatov meritev izvedenih v prostoru pravokotne oblike, v katerem modalne oblike tvorijo sinusne funkcije. Za konkreten primer je bilo izmerjenih skupno več kot 500 frekvenčnih odzivov.

Na sliki so prikazani izmerjeni odzivi, identificirane resonance in izris prostorske porazdelitve zvočnega tlaka. Na ta način lahko modalne oblike prostora zlahka prepoznamo in se lahko lotimo akustične sanacije. Sedaj vemo, kam umestiti poslušalca in zvočni izvor ter kam je smiselno namestiti nizko frekvenčne absorberje, da bo odziv prostora frekvenčno čim bolj enakomeren.

prostorska akustikameritvemodalne oblike