Nazaj na blog

VEČNAMENSKE DVORANE, KULTURNI DOMOVI, PRIREDITVENI PROSTORI

VEČNAMENSKE DVORANE, KULTURNI DOMOVI, PRIREDITVENI PROSTORI

Program aktivnosti v večnamenskih dvoranah je, kot že njihovo ime pove, izredno širok in raznolik. Tipičen in zelo pogost primer večnamenske dvorane v Sloveniji so dvorane Kulturnih domov, ki so običajno lokalni kulturni centri z bogatim programom prireditev in se v njih odvijajo koncerti, gledališke predstave, filmske projekcije, predavanja in druge javne prireditve.

Različne aktivnosti zahtevajo tudi različne akustične lastnosti dvorane s stališča občinstva in nastopajočih (npr. gledališke predstave, predavanja, kino). Med temi zahtevami pa je več takšnih, ki se med seboj izključujejo ali si nasprotujejo. Tako ne moremo pričakovati »akustično univerzalne« dvorane, ampak lahko stremimo zgolj k iskanju ustreznih kompromisnih akustičnih lastnosti.

Ta kompromis pa mora biti dobro premišljen, upoštevati mora pojavno frekvenco posameznega tipa prireditev in razumeti akustične posledice, ki jih kompromisne rešitve prinašajo. Pri tem ni pomemben zgolj kompromis pri vrednosti odmevnega časa, temveč tudi pri razporeditvi odbojnih površin, umestitvi ozvočenja in pri drugih projektantskih aspektih.

Kjer je tehnično in finančno izvedljivo, je zelo priporočljiva izvedba variabilne akustike v dvorani. Ta predstavlja nabor hitrih in enostavnih posegov, s katerimi se akustične lastnosti dvorane bistveno spremenijo. Elementi variabilne akustike so lahko npr zvočno vpojne obloge, ki jih skirvamo/izpostavimo zvoku. Variabilna akustična zasnova dvorane je ustrezna tudi zato, ker se z njo bistveno bolj približamo akustičnim zahtevam za sicer zelo različne aktivnosti.

Omeniti velja še pomembno spoznanje iz prakse. Poleg ustreznih akustičnih lastnosti, ki jih dvorana mora nuditi, je zelo pomembno tudi pravilno upravljanje s prireditvenim prostorom. Upravljavci dvorane morajo za vsak tip aktivnosti, ki se v dvorani odvija, poznati optimalno postavitev nastopajočih, zaves, akustične školjke in stanje elementov variabilne akustike.

večnamenska dovranakulturni domprireditveni prostor