AKUSTIKA

O fiziki zvoka in njegovem vplivu na človeka!

RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE AKUSTIKE PROSTORA

RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE AKUSTIKE PROSTORA

Raziskovalno smo aktivni na področju modeliranja zvočnega polja - napovemo akustične parametre, preverimo zasnovo, pripr...
računalniške simulacijemodeliranje akustike
ŠPORTNE DVORANE IN TELOVADNICE

ŠPORTNE DVORANE IN TELOVADNICE

Akustične lastnosti športnih dvoran nikakor ne bi bile pomembne, če bi se ti prostori uporabljali zgolj za športne aktiv...
prostorska akustikatelovadnicešportne dvorane
AKUSTIČNE MERITVE

AKUSTIČNE MERITVE

Profesionalno izvedene meritve dajejo verodostojen vpogled v trenutno stanje akustičnih lastnosti prostora in drugih dej...
prostorska akustikameritve
ELABORATI ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

ELABORATI ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah zahteva izdelavo elaborata zaščite pred hrupom v stavbah, katerega podrobnejšo...
zaščita pred hrupomelaborat
ELABORATI PROSTORSKE AKUSTIKE

ELABORATI PROSTORSKE AKUSTIKE

Z elaboratom prostorske akustike se na projektni ravni rešuje prostorsko akustiko novogradenj in objektov v obnovi. Izve...
prostorska akustikaelaborat
SODNE DVORANE

SODNE DVORANE

V novicah lahko velikokrat beremo o slabi akustiki sodnih dvoran, ki so hrupne in v katerih se govornike zelo slabo razu...
sodne dvoranegovorna razumljivostzasebnost
ŠIRJENJE HRUPA NA PROSTEM

ŠIRJENJE HRUPA NA PROSTEM

Zvok se v naravi, kjer ni zidanih ali geoloških ovir, širi skoraj neovirano. A kljub temu odgovor na vprašanje, kako gla...
hrupmeritev hrupazaznava hrupaširjenje hrupa
HRUP TOPLOTNIH ČRPALK, KLIMATOV IN DRUGE OBRATOVALNE OPREME

HRUP TOPLOTNIH ČRPALK, KLIMATOV IN DRUGE OBRATOVALNE OPREME

Ljudje smo pogosto izpostavljeni hrupu, ki ga povzroča obratovalna oprema, kot so klimatske in hladilne naprave, toplotn...
hrupmeritev hrupahrup obratovalne opremetoplotne črpalke
ZAZNAVA HRUPA IN NJEGOV VPLIV NA ČLOVEKA

ZAZNAVA HRUPA IN NJEGOV VPLIV NA ČLOVEKA

Akustično okolje ima velik vpliv na človeka, čeprav se tega pogosto ne zavedamo. Zaznavanje in proizvajanje zvokov je za...
hrupmeritev hrupazaznava hrupa
FREKVENČNA OBTEŽBA

FREKVENČNA OBTEŽBA

Človeško uho zaznava spremembe v zračnem tlaku kot različne zvoke, pri čemer zaznava razlike v višini (frekvenca) in raz...
Frekvenčna obtežbameritev hrupazaznava hrupa